Raport Științific Final

Diminuarea situației pandemice cu COVID -19 prin extinderea soiurilor noi de grâu și orz de toamnă de calitate înaltă adaptate la schimbările climatice

Raport Științific Final

 Implementarea Ofertei de soluții de cercetare- inovare privind combaterea și atenuarea impactului pandemiei COVID- 19

Diminuarea situației pandemice cu COVID-19 prin extinderea soiurilor noi de grău și orz de toamnă de calitatea înaltă adaptate la schimbările climatice

Materialele Conferinței Internaționale „Direcțiile de modernizare a cercetărilor ameliorative și tehnologice la culturile cerealiere și leguminoase”

Monografia: Materialele Conferinței Internaționale „Direcțiile de modernizare a cercetărilor ameliorative și tehnologice la culturile cerealiere și leguminoase”
Autori: Boincean B., Vozian V.,Boaghi I., Postolati A.
Pagini: 394 p.

SISTEMUL INTEGRAT DE MĂSURI PENTRU PROTECŢIA CULTURILOR DE CÂMP

Monografia: SISTEMUL INTEGRAT DE MĂSURI  PENTRU PROTECŢIA CULTURILOR DE CÂMP.

Planul de achiziții publice pentru anul 2021

Planul de achiziții publice pentru anul 2021
Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp „ Selecția”

МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ И ОРОШЕНИЕ – ФАКТОРЫ РАЗРУШЕНИЯ ПОЧВЕННОГО ПЛОДОРОДИЯ И УСИЛЕНИЯ ГЛОБАЛЬНОГО ПОТЕПЛЕНИЯ

Monografia: МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ И ОРОШЕНИЕ – ФАКТОРЫ РАЗРУШЕНИЯ ПОЧВЕННОГО ПЛОДОРОДИЯ И УСИЛЕНИЯ ГЛОБАЛЬНОГО ПОТЕПЛЕНИЯ.
Autori: БОИНЧАН Б. П., СТАДНИК С. С., ЧЕБАНУ Д. П., МАРТЯ М. П.
Pagini: 7-11
Anul: 2021

Conservation agriculture for winter cereal crops

Monografia: Conservation agriculture for winter cereal crops on Chernozem soil of the steppe region in the Republic of Moldova.
Autori: B.Boincean, M. Cebotari, D. Cebanu
Pagini: 4
Anul: 

 Земледелие на чернозёмах. Адаптивный менеджмент почв.

Monografia: Земледелие на чернозёмах. Адаптивный менеджмент почв.
Autori: Б. Боинчан, Д. Дент
Pagini: 236
Anul: 2020

Селекция и семеноводство кормовых культур в Молдавии

Monografia: Селекция и семеноводство кормовых культур в Молдавии.
Autori:И. Прокофьева
Pagini: 171
Anul: 1985