Institutului „Selecţia” a beneficiat de suport la elaborarea unei strategii de dezvoltare

   CNFA Moldova a acordat Institutului de Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecţia” din Bălţi asistenţă la elaborarea unui plan strategic, orientat spre dezvoltarea şi creşterea sustenabilităţii.

   Astfel, în perioada 4-15 septembrie, în ţara noastră s-a aflat expertul american Bryce Malsbary pentru a acorda Institutului „Selecţia” asistenţă pe bază de voluntariat în cadrul Programului USAID „Farmer-to-Farmer”, implementat de CNFA Moldova.

   Printre obiectivele actualei vizite a voluntarului s-a numărat revizuirea analizei economico-financiare efectuate în cadrul unei misiuni anterioare, organizarea unei sesiuni de elaborare a analizei SWOT şi de discuţii în grup între membrii echipei Institutului „Selecţia”.

   În baza informaţiilor colectate şi revizuite, Bryce Malsbary a avut şi obiectivul de a facilita procesul de elaborare a unui plan strategic al institutului pentru următorii cinci ani prin implicarea managementului, inclusiv cu identificarea surselor de venit şi a parteneriatelor necesare.

Voluntarul a acordat suport şi la elaborarea unui plan de instruiri şi de evaluare a politicilor de cadre ale institutului.

Bryce Malsbary dispune de vaste cunoştinţe şi experienţă în planificarea strategică a afacerilor, managementul financiar, elaborarea analizelor SWOT etc.

   Misiunea survine în contextul în care guvernul şi-a anunţat intenţia de a reanima sectorul autohton de producere a materialului semincer. Aceasta ar oferi Institutului „Selecţia” posibilitatea de a produce seminţe, inclusiv ecologice testate şi certificate, dar şi adaptate schimbărilor climaterice, precum şi oportunităţi de revitalizare.

 

Pentru detalii:

Nadejda MOCANU, directorul CNFA Moldova

Tel.: 069260005

nmocanu@cnfamoldova.org

 

Boris BOINCEAN,

directorul Institutului de Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecţia”

Tel.: 069889054

bboincean@gmail.com