Monografia: Materialele Conferinței Internaționale „Direcțiile de modernizare a cercetărilor ameliorative și tehnologice la culturile cerealiere și leguminoase”
Autori: Boincean B., Vozian V.,Boaghi I., Postolati A.
Pagini: 394 p.
Anul: 2021

Publication Thumbnail Image
Materialele Conferinței Internaționale „Direcțiile de modernizare a cercetărilor ameliorative și tehnologice la culturile cerealiere și leguminoase”
Тип
Publication Year
2021
Format
Pdf
Authors
B. Boincean