Cercetătorii moldoveni vor elabora sisteme alternative moderne de agricultură

   Aprofundarea cercetărilor orientate spre modernizarea agriculturii, dar şi spre elaborarea unor sisteme agricole alternative, inclusiv adoptarea celui ecologic, este unul din obiectivele propuse de cercetătorii moldoveni pentru următorii ani.

   La acest deziderat s-a ajuns în cadrul unei conferinţe internaţionale cu genericul „Direcțiile de modernizare a cercetărilor ameliorative și tehnologice la culturile cerealiere și leguminoase”, desfăşurate online zilele trecute.

   Boris Boincean, directorul Institutului de Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecţia”, a precizat că s-a convenit asupra unei colaborări mai intense cu cercetătorii din ţările vecine, precum şi din comunitatea europeană.

   Participanţii au scos în evidenţă mai multe probleme legate de producerea cerealelor şi a leguminoaselor cum sunt: rezistenţa culturilor la secetă, boli şi dăunători, capacitatea de înăbuşire a buruienilor, pătulirea, calitatea şi productivitatea, dar şi iernarea în cazul gramineelor.   

   Acestor probleme se mai adaugă scumpirea tot mai accentuată a benzinei şi motorinei, preţurile mari pentru seminţe, îngrăşăminte, pesticide, apa irigaţională şi costul lucrărilor agricole. O altă provocare ţine de reducerea degradării sau poluării solului şi a apelor subterane prin micşorarea consumului de îngrăşăminte minerale şi de pesticide pentru combaterea bolilor, dăunătorilor şi a buruienilor.

   Nu mai puţin importantă este şi respectarea tehnologiilor de cultivare şi a recomandărilor legate de asolament, care este cheia întregului sistem al agriculturii. Şi aspectul social, cel al influenţei calităţii producţiei agricole asupra sănătăţii consumatorilor, are o importanţă mare în asigurarea unui nivel mai înalt de imunitate a organismului uman.

Provocarea principală pentru agricultură rămâne însă creşterea rezilienţei la încălzirea globală, care va continua şi în următorii cel puţin 20-30 de ani.

   Astfel, scopul general al cercetătorilor este de a identifica soluţii pentru reducerea cheltuielilor şi a riscurilor în scopul majorării competitivităţii agriculturii. 

   Vorbitorii au accentuat că este necesară aprofundarea cercetărilor în domeniul ameliorării culturilor cerealiere şi leguminoase de câmp în vederea creării unor noi soiuri şi hibrizi cu potenţial de producţie înalt, adaptate la condiţiile nefavorabile ale mediului ambiant, dar şi perfecţionarea tehnologiilor de cultivare.

   Ţinând cont de provocările de ordin economic, ecologic şi social cu care se confruntă agricultura, s-a propus şi elaborarea unor sisteme alternative de agricultură, inclusiv tranziţia la producerea ecologică.

   Materialele conferinţei internaţionale „Direcțiile de modernizare a cercetărilor ameliorative și tehnologice la culturile cerealiere și leguminoase” le puteţi găsi în culegerea de mai jos.

Materialele Conferinței Internaționale „Direcțiile de modernizare a cercetărilor ameliorative și tehnologice la culturile cerealiere și leguminoase”
Materialele Conferinței Internaționale „Direcțiile de modernizare a cercetărilor ameliorative și tehnologice la culturile cerealiere și leguminoase”

                                                                                                                                          https://selectia.md/ro/node/226

Pentru detalii:

Boris BOINCEAN,

directorul Institutului de Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecţia”

Tel.: 069889054

bboincean@gmail.com