Conferința Științifică Internațională „Direcțiile de modernizare a cercetărilor ameliorative și tehnologice la culturile cerealiere și leguminoase”

  Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecţia” din municipiul Bălţi va desfăşura marţi, 29 iunie, preponderent on-line, o conferință științifică internațională.

  Conferința este dedicată analizei problemelor și identificării căilor de perfecţionare a tehnologiilor de cultivare a culturilor cerealiere spicoase, leguminoase, precum și a altor culturi de câmp nu mai puțin importante din sectorul agricol al Republicii Moldova, Ucrainei şi Rusiei.

  La conferință vor participa colaboratori științifici din diferite instituții de cercetare din Republica Moldova, Ucraina, Rusia, Kazahstan, precum şi o serie de state ale comunităţii europene. Pe lângă instituțiile de cercetare, la conferință va participa și Asociația „Donau Soia”.

  Articolele ștințiifice și rezultatele discuțiilor vor fi publicate într-o culegere de materiale ale conferinței care va fi disponibilă ulterior și pe www.selectia.md

 

Pentru detalii:

Boris BOINCEAN, directorul Institutului de Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecţia”

Tel.: 069889054

bboincean@gmail.com