Rapor anual

privind activitatea organizației de drept public domeniile cercetării și inovării finanțate instituțional

Выбор сортов сои

Применимость

Тема: Выбор сортов
Для: Всех производителей сои и трейдеров
Где: Все места, где можно выращивать сою
Период: Осень/зима, самое позднее перед посевом
Последующие действия: Покупка семян
Эффект: Оптимальная урожайность

Биологическая фиксация азота бобовыми культурами

Применимость

Тема: Питание растений азотом

Для: Фермеров Где: Все пахотные земли

Период: В течение всего цикла выращивания сельскохозяйственных культур

Воздействие: Лучшие бобовые культуры

Perioada de semănat pentru soia

Aplicabilitatea

Subiectul: Producția agricolă

Destinatari: Toți producătorii de soia

Locația: La toate fermele unde se cultivă soia

Perioada: Planificarea – iarna și semănatul - primăvara

Echipamentul: Echipament de semănat

Южный зеленый щитник в выращивании сои

Применимость

Тема: Mеры по уходу за посевами

Для: Всех производителей сои

Где: Места где выращивается соя

Период: Июнь-Oктябрь

Оборудование: Опрыскивание при необходимости

Последующие мероприятия: Полевой мониторинг

RAPORT ȘTIINȚIFIC ANUAL (.pptx)

privind implementarea proiectului din cadrul Programului de Stat (2020-2023)(.pptx)

RAPORT ȘTIINȚIFIC ANUAL

privind implementarea proiectului din cadrul Programului de Stat (2020-2023) 

Raport Științific Final

Diminuarea situației pandemice cu COVID -19 prin extinderea soiurilor noi de grâu și orz de toamnă de calitate înaltă adaptate la schimbările climatice

Raport Științific Final

 Implementarea Ofertei de soluții de cercetare- inovare privind combaterea și atenuarea impactului pandemiei COVID- 19

Diminuarea situației pandemice cu COVID-19 prin extinderea soiurilor noi de grău și orz de toamnă de calitatea înaltă adaptate la schimbările climatice