Management durabil și rezilient al solurilor de cernoziom

Monografia: Management durabil și rezilient al solurilor de cernoziom
Autori: B. Boincean, D. Dent
Pagini: 236
Anul: 2020

THE INFLUENCE OF DIFFERENT CROP ROTATIONS AND FERTILIZATION SYSTEMS ON CHERNOZEM SOIL BULK DENSITY

The soil health can be deduced by chemical, biological and physical properties. This triad of features influence each other and equally determines soil quality and fertility.

Rapor anual

privind activitatea organizației de drept public domeniile cercetării și inovării finanțate instituțional

Выбор сортов сои

Применимость

Тема: Выбор сортов
Для: Всех производителей сои и трейдеров
Где: Все места, где можно выращивать сою
Период: Осень/зима, самое позднее перед посевом
Последующие действия: Покупка семян
Эффект: Оптимальная урожайность

Биологическая фиксация азота бобовыми культурами

Применимость

Тема: Питание растений азотом

Для: Фермеров Где: Все пахотные земли

Период: В течение всего цикла выращивания сельскохозяйственных культур

Воздействие: Лучшие бобовые культуры

Perioada de semănat pentru soia

Aplicabilitatea

Subiectul: Producția agricolă

Destinatari: Toți producătorii de soia

Locația: La toate fermele unde se cultivă soia

Perioada: Planificarea – iarna și semănatul - primăvara

Echipamentul: Echipament de semănat

Южный зеленый щитник в выращивании сои

Применимость

Тема: Mеры по уходу за посевами

Для: Всех производителей сои

Где: Места где выращивается соя

Период: Июнь-Oктябрь

Оборудование: Опрыскивание при необходимости

Последующие мероприятия: Полевой мониторинг

RAPORT ȘTIINȚIFIC ANUAL (.pptx)

privind implementarea proiectului din cadrul Programului de Stat (2020-2023)(.pptx)

RAPORT ȘTIINȚIFIC ANUAL

privind implementarea proiectului din cadrul Programului de Stat (2020-2023)