Materialele Conferinței Internaționale „Direcțiile de modernizare a cercetărilor ameliorative și tehnologice la culturile cerealiere și leguminoase”

Monografia: Materialele Conferinței Internaționale „Direcțiile de modernizare a cercetărilor ameliorative și tehnologice la culturile cerealiere și leguminoase”
Autori: Boincean B., Vozian V.,Boaghi I., Postolati A.
Pagini: 394 p.

SISTEMUL INTEGRAT DE MĂSURI PENTRU PROTECŢIA CULTURILOR DE CÂMP

Monografia: SISTEMUL INTEGRAT DE MĂSURI  PENTRU PROTECŢIA CULTURILOR DE CÂMP.

Planul de achiziții publice pentru anul 2021

Planul de achiziții publice pentru anul 2021
Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp „ Selecția”

МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ И ОРОШЕНИЕ – ФАКТОРЫ РАЗРУШЕНИЯ ПОЧВЕННОГО ПЛОДОРОДИЯ И УСИЛЕНИЯ ГЛОБАЛЬНОГО ПОТЕПЛЕНИЯ

Monografia: МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ И ОРОШЕНИЕ – ФАКТОРЫ РАЗРУШЕНИЯ ПОЧВЕННОГО ПЛОДОРОДИЯ И УСИЛЕНИЯ ГЛОБАЛЬНОГО ПОТЕПЛЕНИЯ.
Autori: БОИНЧАН Б. П., СТАДНИК С. С., ЧЕБАНУ Д. П., МАРТЯ М. П.
Pagini: 7-11
Anul: 2021

Conservation agriculture for winter cereal crops

Monografia: Conservation agriculture for winter cereal crops on Chernozem soil of the steppe region in the Republic of Moldova.
Autori: B.Boincean, M. Cebotari, D. Cebanu
Pagini: 4
Anul: 

 Земледелие на чернозёмах. Адаптивный менеджмент почв.

Monografia: Земледелие на чернозёмах. Адаптивный менеджмент почв.
Autori: Б. Боинчан, Д. Дент
Pagini: 236
Anul: 2020

Селекция и семеноводство кормовых культур в Молдавии

Monografia: Селекция и семеноводство кормовых культур в Молдавии.
Autori:И. Прокофьева
Pagini: 171
Anul: 1985

Агрохимические основы высокой эффективности удобрений в зерно-свекловичных севооборотах

Monografia: Агрохимические основы высокой эффективности удобрений в зерно-свекловичных севооборотах
Autori: З. Наконечная, Л.Ника
Pagini: 105
Anul: 1977

Технические и кормовые культуры

Monografia: Технические и кормовые культуры
Autori: М. Лупашку, И. Унтила, П. Кибасов, И. Либерштейн, И. Кикоть
Pagini: 387
Anul: 1976

Agrotehnica

Monografia: Agrotehnica
Autori: M.Sidorov, Gh. Vanicovici, V. Coltun, N. Nicolaev, B. Boincean
Pagini: 298
Anul: 2006