Лаборатории

Laboratorul de ameliorare şi tehnologii de cultivare ale culturilor cerealiere

  Laboratorul a fost fondat în 1944. Direcţia principală de activitate este crearea soiurilor noi de grâu şi orz de toamnă, producerea de seminţe primare la soiurile omologate şi de perspectivă de grâu şi orz de toamnă, orz de primăvară, ovăz şi mei.Pe parcursul activităţii laboratorului au fost create şi omologate 30 soiuri de grâu comun de toamnă, 14 soiuri de orz de toamnă şi 5 soiuri de orz de primăvară, Printre cele mai reuşite realizări, care ne-au purtat faima, atât în producerea din ţara noastră, cât şi în diferite testări de peste hotare, putem enumera soiurile de grâu de toamnă: Beliţcaia 32, Dnestrovscaia 25, Piticul, Izvoraş, Dnestreanca, Aluniş, Belceanca 5, Belceanca 7, Dumbrăviţa, Columna, Balada, Căpriana, Select, Vatra, Podoima, Avantaj, Accent, Baştina, Lăutar, Meleag, Talisman, Acord,Fenix Amor, Căpriana, PlusCreator, Numitor,și alți.

Laboratorul de ameliorare, producere a semințelor şi tehnologii de cultivare ale culturilor leguminoase şi furajere

  Laboratorul de ameliorare, producere a semințelor şi tehnologii de cultivare a culturilor leguminoase a fost fondat în 1944. Un aport deosebit în crearea soiurilor de culturi leguminoase şi furajere aparține amelioratorilor V. Gordienco, Irina Procofieva, N. Golban, Victoria Corobco, Ecaterina Vetrova, V. Cazanji, I. Tcacenco ş.a. Pe parcursul activității ştiințifice în laborator au fost create şi omologate 68 soiuri de culturi leguminoase şi furajere, inclusiv: 13 soiuri de mazăre, 25 soiuri de soia, 12 soiuri de fasole, 13 soiuri de măzăriche de toamnă şi de primăvară, 4 soiuri de lucernă, 1 soi de Galega oficinalis şi 1 soi de mei. Soiurile recent omologate de mazăre, soia, fasole, măzăriche posedă un potențial biologic înalt de producție, îmbinate cu o calitate înaltă, rezistență la cădere, la secetă şi toleranță la boli. Concomitent cu cercetările ştiințifice echipa actuală de amelioratori participă activ la implementarea realizărilor ştiinței în practica de producere.

Laboratorul de ameliorare, producere a semințelor şi tehnologii de cultivare a culturilor tehnice

  Laboratorul constă din Grupul de ameliorare şi tehnologii de cultivare a florii-soarelui şi Grupul de ameliorare şi tehnologii de cultivare a sfeclei de zahăr. Grupul de ameliorare şi tehnologii de cultivare a florii-soarelui a fost fondat în anul 1977. Grupul de ameliorare şi tehnologii de cultivare a sfeclei de zahăr a fost fondat în 1960. A fost elaborată şi se perfecționează metoda de producere a semințelor liniilor parentale în veriga primară, tehnologia de cultivare a liniilor parentale pe scară largă şi a semințelor de prima generație la sectoarele de hibridare. Potențialul de producție constituie mai bine de 5 t/ ha, conținutul de ulei în semințe 49,0–54,0%. Au fost creaţi şi omologaţi 18 hibrizi de floarea soarelui şi 28 soiuri şi hibrizi de sfeclă de zahăr. Au fost omologați hibrizii pe bază de androsterilitate Vilia, Manuela, Scorpion, Vodolei şi soiurile Moldavscaia odnosemeanaia 41 şi Victoria. Potențialul de roducție a genotipurilor creați constituie 60–85 t/ha de rizocarpi, cu un conținut de zahăr de 18–20%. Au fost elaborate tehnologiile de cultivare a sfeclei de zahăr şi de producere a semințelor prin metodele directă şi indirectă.

Grupa de analiză a calităţii producţiei

  Laboratorul a fost fondat în 1956. Primul şef – interimar a fost Irina Hlevniuc (1956-1957). În perioada 1957-1961 laboratorul a fost condus de Vera Şmeleov, iar din 1961 până în 1990 de I.Nişcii, ulterior Taran M. În laborator se efectuează analiza biochimică a materialului de ameliorare la grâul de toamnă, orzul de toamnă şi primăvară, soia, mazăre, fasole, culturile furajere şi floarea-soarelui. În afară de aceasta prin metoda de electroforeză în gel de poliacrilamidă se determină tipicitatea seminţelor de linii parentale şi gradul de hibridare a seminţelor de prima generaţie de floarea-soarelui. Cu participarea colaboratorilor laboratorului au fost create un şir de soiuri de grâu de toamnă, orz, soia, fasole şi lucernă cu indici înalţi ai calităţii producţiei.

Laboratorul de protecţie a plantelor

  Pe parcursul activităţii au fost elaborate şi implementate sisteme complexe, sisteme integrate de protecţie a culturilor de câmp adecvate etapei de dezvoltare tehnologică a agriculturii republicii. În ultimii 30 de ani au fost elaborate şi implementate sisteme integrate de protecţie a culturilor de câmp, incluse în calitate de blocuri în tehnologiile de cultivare, au fost aprobate standarde referitor la aceste tehnologii.În pepiniera de carantină pe fond natural şi artificial de infectare anual se efectuează aprecierea a 2,8-3,2 mii de mostre de material autohton de ameliorare şi 500-800 de mostre importate din diferite ţări ale lumii. Colaboratorii laboratorului sunt coautori a 23 de soiuri şi hibrizi cu nivel sporit de rezistenţă la cei mai periculoşi patogeni. În cadrul sectorului de combatere a buruienilor se efectuează testări ale diferitor variante de sisteme de combatere a buruienilor în condiţiile asolamentului specializat. Anual se testează câte 65-75 de preparate, cele mai eficiente sunt recomandate pentru implementare în fitotehnia republicii.

Laboratorul de Tehnologii şi Sisteme Agrotehnice

  Laboratorul a fost fondat în anul 1944. Laboratorul înfăptuieşte cercetări în experienţe de lungă durată pe asolamente, culturi permanente, sisteme de fertilizare în asolament şi irigare cu o durată de mai bine de jumătate de secol. Începând cu 1989 în laborator au fost iniţiate experienţe polifactoriale cu studierea acţiunii şi interacţiunii rotaţiei culturilor, sistemelor de lucrare şi fertilizare ale solului în lipsa mijloacelor chimice de combatere a bolilor, dăunătorilor şi buruienilor. Rezultatele obţinute în experienţele de lungă durată ale laboratorului au stat la baza elaborării sistemului de agricultură ştiinţific argumentat în Republica Moldova, la pregătirea unui şir de monografii pe asolamente, irigare, lucrarea şi fertilizarea solului în asolament, managementul buruienilor ş.a. Ele servesc pentru instruirea permanentă a producătorilor agricoli, indiferent de forma de proprietate asupra pământului, la pregătirea studenţilor şi doctoranzilor