privind implementarea proiectului din cadrul Programului de Stat (2020–2023)
 „Managementul agroecologic a agroecosistemelor cu culturi de câmp adaptat la  
provocările  agriculturii moderne din Republica Moldova”
20.80009.5107.23

Publication Thumbnail Image
Raport Științific Anual 2022 ( MAAPA)
Tipul
Publication Year
2022
Format
Pdf