Practicile agricole tradiționale, bazate pe lucrarea intensivă a solului, nu au asigurat o dezvoltare durabilă a agriculturii. Totodată, tehnologiile inovaționale folosite în agricultură devin mai puțin eficiente sau posedă un efect de scurtă durată, cauzând un șir de consecințe negative asupra mediului ambiant. Concomitent, prețurile la sursele energetice neregenerabile și derivatele lor sunt în continuă ascendență, ceea ce afectează nemijlocit stabilitatea sectorului agricol. În acest context este nevoie de o nouă paradigmă de intensificare a agriculturii, având la bază conservarea resurselor naturale, reducerea cheltuielilor de producere și prevenirea degradării mediului ambiant. Sistemul conservativ de agricultură (SCA) este capabil să răspundă la această provocare prin implementarea lui corectă, respectând toate principiile de bază: asolamentul, disturbanța minimă a solului și asigurarea unui strat optim de mulci. Datele obținute în experiențele noastre arată că sporul de producție de la lucrarea convențională a solului este egal cu economia de combustibil prin utilizarea tehnologiei No-till, fără a lua în considerare alte avantaje ale No-till.

Publication File
Publication Thumbnail Image
FOLOSIREA TEHNOLOGIEI NO-TILL LA CULTIVAREA GRÂULUI DE TOAMNĂ ÎN VEDEREA SPORIRII CAPACITĂȚII DE ACUMULARE A APEI ÎN SOL ȘI REDUCERII CHELTUIELILOR DE COMBUSTIBIL
Format
Pdf