Articolul include date experimentale obținute în experiențe de câmp de lungă durată în asolament și în culturi permanente realizate în cadrul Institutului de Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecția”. Ele confirmă posibilitatea reducerii semnificative a dependenței agriculturii de folosirea îngrășămintelor minerale și a pesticidelor în combaterea bolilor, dăunătorilor și buruienilor, de apa irigațională etc. Efectul fertilizării este considerabil mai înalt în cultura permanentă și în asolament la amplasarea incorectă a culturilor după premergători, comparativ cu efectul asolamentului. Eficacitatea folosirii azotului din îngrășămintele minerale este relativ mică, cea ce sporește pericolul emanării oxizilor de azot care provoacă încălzirea globală. Ponderea fertilității solului în formarea producției pentru majoritatea culturilor este dominantă din cauza ponderii relativ mici a azotului din îngrășăminte minerale în extrasul total de azot. Managementul durabil și rezilient al materiei organice a solului este decisiv în vederea asigurării dezvoltării durabile a sectorului agrar în Republica Moldova. Agricultura poate asigura atât securitatea alimentară a țării, cât și securitatea energetică.

Publication File
Publication Thumbnail Image
ASOLAMENTUL ȘI FERTILITATEA SOLULUI – FACTORI LIMITATIVI ÎN ASIGURAREA DEZVOLTĂRII DURABILE A AGRICULTURII ÎN REPUBLICA MOLDOVA
Publication Year
2021
Format
Pdf
Authors
B. Boincean