Articolul abordează unul dintre principiile de bază în asigurarea dezvoltării durabile a sectorului agrar – integrarea ramurii zootehniei și fitotehniei. Bilanțul materiei organice a solului a fost determinat în corespundere cu cantitatea de gunoi de grajd produsă de numărul de vite mari cornute pentru lapte asigurate cu furaje în cadrul asolamentului. Această abordare necesită aplicată de fermieri în vederea tranziției la un sistem de agricultură durabilă

Publication File
Publication Thumbnail Image
INTEGRAREA FITOTEHNIEI ŞI ZOOTEHNIEI PENTRU ASIGURAREA DEZVOLTĂRII DURABILE A AGRICULTURII
Publication Year
2020
Format
Pdf
Authors
B. Boincean