Diminuarea situației pandemice cu COVID -19 prin extinderea soiurilor noi de grâu și orz de toamnă de calitate înaltă adaptate la schimbările climatice

Publication File
Publication Thumbnail Image
Raport Științific Final
Tipul
Compartimente
Publication Year
2021
Format
Pdf
Authors
A. Postolatii