Implementarea Ofertei de soluții de cercetare- inovare privind combaterea și atenuarea impactului pandemiei COVID- 19

Diminuarea situației pandemice cu COVID-19 prin extinderea soiurilor noi de grău și orz de toamnă de calitatea înaltă adaptate la schimbările climatice 20.70086.10 / COV

Publication File
Publication Thumbnail Image
Raport Științific Final
Tipul
Compartimente
Publication Year
2021
Format
Pdf
Authors
A. Postolatii