Programului Interreg NEXT Bazinul Mării Negre 2021-2027

 În contextul demersului Ministerului Finanțelor referitor la lansarea primului apel de propuneri în cadrul Programului Interreg NEXT Bazinul Mării Negre 2021-2027

Planul de achiziții publice pentru anul 2023

Planul de achiziții publice pentru anul 2023

Земледелие на черноземах

Monografia: Земледелие на черноземох
Autori: Б. Боинчан и Д. Дэнт
Pagini: 236
Anul: 2020

Raport Științific Anual 2022 ( MAAPA)

privind implementarea proiectului din cadrul Programului de Stat (2020–2023)
 „Managementul agroecologic a agroecosistemelor cu culturi de câmp adaptat la  
provocările  agriculturii moderne din Republica Moldova”
20.80009.5107.23

FOLOSIREA TEHNOLOGIEI NO-TILL LA CULTIVAREA GRÂULUI DE TOAMNĂ ÎN VEDEREA SPORIRII CAPACITĂȚII DE ACUMULARE A APEI ÎN SOL ȘI REDUCERII CHELTUIELILOR DE COMBUSTIBIL

  Practicile agricole tradiționale, bazate pe lucrarea intensivă a solului, nu au asigurat o dezvoltare durabilă a agriculturii.

ASOLAMENTUL ȘI FERTILITATEA SOLULUI – FACTORI LIMITATIVI ÎN ASIGURAREA DEZVOLTĂRII DURABILE A AGRICULTURII ÎN REPUBLICA MOLDOVA

   Articolul include date experimentale obținute în experiențe de câmp de lungă durată în asolament și în culturi permanente realizate în cadrul Institutului de Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecția”.

INTEGRAREA FITOTEHNIEI ŞI ZOOTEHNIEI PENTRU ASIGURAREA DEZVOLTĂRII DURABILE A AGRICULTURII

   Articolul abordează unul dintre principiile de bază în asigurarea dezvoltării durabile a sectorului agrar – integrarea ramurii zootehniei și fitotehniei.

Planul de achiziții publice pentru anul 2022

Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecția”

Management durabil și rezilient al solurilor de cernoziom

Monografia: Management durabil și rezilient al solurilor de cernoziom
Autori: B. Boincean, D. Dent
Pagini: 236
Anul: 2020

THE INFLUENCE OF DIFFERENT CROP ROTATIONS AND FERTILIZATION SYSTEMS ON CHERNOZEM SOIL BULK DENSITY

The soil health can be deduced by chemical, biological and physical properties. This triad of features influence each other and equally determines soil quality and fertility.